Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Vejle

Publiceret

Kommunalpolitik 22. november
2017

Kære radikale

Valget er overstået, og vi har fortsat en plads i Vejle Byråd. Vi er glade for opbakningen fra alle jer, der har støttet i stemmeboksen, med gode argumenter eller praktisk arbejde i løbet af valgkampen.

Vi oplever selv, at vi har ført en særdeles god valgkamp med nogle klare mærkesager. Vi havde et lille, men meget stærkt hold af kandidater. Et homogent hold, der trak i samme retning.

Vi har søgt indflydelsen, og den har vi opnået ved at gå med i konstitueringen. Vi har oplevet et meget godt og tillidsfuld samarbejde med borgmester Jens Ejner Christensen og de øvrige partier i konstitueringen. Vi var meget åbne om, at vi kunne gå til begge sider, det var kommunikeret til borgmesterkandidaterne, og at vi havde nogle ønsker, som vi gerne så opfyldt.
Valgresultatet viste, at reelt kun var en mulighed, fordi der var flertal en blå borgmester.
Radikale Venstre søger indflydelse, og det har vi fået.

Jeg får lov til at stå i spidsen for børne- og familieområdet, og kommer dermed til at arbejde med skole-, institutions- og familieområdet. Det var netop vores topprioritet i konstitueringen.
Desuden har jeg fået pladsen som næstformand i kulturudvalget.

Politisk er vi enige om, at ved en afskaffelse af dækningsafgiften, tilføres skolernes decentrale lønbudgetter et tilsvarende beløb. Dette har været et radikalt ønske og krav. Det betyder reelt, at skolerne kan se frem til ca. 42 mio. kroner til et løft af lønkontoen. Det vil kunne mærkes, når der kommer i omegnen af 90 nye medarbejdere på skolerne. Yderligere beløb til normering i daginstitutioner eller skoler kan fortsat forhandles i de årlige budgetforhandlinger.

Desuden vil der blive arbejdet på et nyt bibliotek, ny musikskole, en nytænkning af den kollektive trafik og en række investeringer i vores kommune/infrastruktur.

Samtidig har vi fået indfriet vores ønske om en ny dialogkultur i byrådet. Det indebærer bl.a., at vores forslag om bedre og mere åben sagsfremstilling imødekommes og der etableres en mulighed for, at borgere, foreninger mv. kan få foretræde for fagudvalgene for at fremlægge deres synspunkter. Det giver mere inddragelse af borgeres og interessenters synspunkter.

Jeg er glad for, at vi har vekslet vores mandat til maksimal indflydelse i en situation, hvor vi faktisk ikke engang var tungen på vægtskålen.

De bedste hilsner