Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Vejle

Publiceret

Radikale Venstre 16. april
2019

Generalforsamling Referat

Generalforsamling afholdt mandag d. 8. april 2019 kl. 19.00 -21.45 Bygningen, Ved Anlæget 14, 7100 Vejle
 • 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • 2. Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden - Godkendt
 • 3. Formandens beretning og godkendelse deraf - Godkendt
 • 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab - Godkendt
 • 5. Forslag til og fastsættelse af kontingent - Uændret
 • 6. Indkomne forslag Åbent foreningsregnskab for Radikale Venstre Vejle - Vedtaget
 • 7. Valg af bestyrelse og revisorer:
 • a. Valg af formand for 1 år - Genvalg
 • b. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer; som vælgesfor 2 år ad gangen og afgår med 3 medlemmer hvert år
 • c. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant
 • d. Valg af 2 revisorer og1 revisorsuppleant
 • e. Valg af 1-2 folketingskandidater - Genvalg af Ole Lynggaard Jørgensen i (Vejle Nord) og Lotte Rod (Vejle Syd)
 • f. Valg af delegerede til Landsmødet
 • g. Valg af delegerede til Regionsforsamlingens årsmøde
 • h. Valg af delegerede til Storkredsforsamlingens årsmøde
 • 8. Politisk debat Oplæg fra Lotte Rod og Torben Elsig
 • 9. Eventuelt